Kanot

Glaskogen, Söljeflagan, Stömnesjön
Omkring Stömne är det lätt att hitta leder för kortare eller längre kanotutflykter. Du kommer att uppleva naturen från närmsta håll. Att glida ljudlöst genom vattnet och se en älg vid stranden eller en bäver som simmar bredvid din kanot är oförglömligt. Regionen är glest befolkad och präglas av många sjöar och vattendrag, pittoreska öar och mångfalden av djur. Vattnet är kristallklart, så rent att du kan dricka direkt ur sjön. Under en flerdagars kanottur lagar man mat över öppen eld eller ett campingkök, allt man behöver tar man med sig i kanoten. Självklart gäller Allemansrätten och i särskilda områden som Glaskogen naturreservat finns dessutom fler regler som komplettera Allemansrätten. Information härtill hittar du på glaskogen under rubriken reservatbestämmelser.