Hitta Hit

Stömne är lätt att nå från alla håll eftersom det ligger mellan några av de största skandinaviska städerna:

Stockholm: 37 mil
Gothenburg: 24 mil
Oslo: 19 mil
Karlstad: 6 mil


View Stömne gross in a larger map

Med flyg eller tåg

Från Göteborg rekommenderar vi tåg till Säffle och därifrån buss till Stömne. Resan mellan Götborg och Säffle tar ca 2 timmar. Från Stockholm eller Oslo finns det direktförbindelser till Arvika, resan tar ca 4 timmar från Stockholm och 2 timmar från Oslo. Självklart kan vi organisera en transport från flygplatsen respektive järnvägsstationen.

Med bilen

Stömne ligger vid väg 175, norr om E18. Om du kommer söderifrån tar du E45 till strax efter Åmål. Här svänger du till vänster mot Arvika. Vid Nysäter kommer du automatiskt på väg 175, följ vägen. Ta den första infarten till Stömne på din vänstra sida, efter ca 200 m ser du vår parkeringsplats till vänster.
Om du kommer från Oslo eller Stockholm på E18 kommer du automatsikt till väg 175 vid Nysäter. Följ vägen. Ta den första infarten till Stömne på din vänstra sida, efter ca 200 m ser du vår parkeringsplats till vänster.

Stömne is easy to reach from different directions; it is located between some major Scandinavian cities. The distances are:

  • Stockholm: 370 kilometres
  • Gothenburg: 240 kilometres
  • Oslo: 190 kilometres
  • Karlstad: 60 kilometres

View Stömne gross in a larger map

Med flyg eller tåg

Från Göteborg rekommenderar vi tåg till Säffle och därifrån buss till Stömne. Resan mellan Götborg och Säffle tar ca 2 timmar. Från Stockholm eller Oslo finns det direktförbindelser till Arvika, resan tar ca 4 timmar från Stockholm och 2 timmar från Oslo. Självklart kan vi organisera en transport från flygplatsen respektive järnvägsstationen.

Med bilen

Stömne ligger vid väg 175, norr om E18. Om du kommer söderifrån tar du E45 till strax efter Åmål. Här svänger du till vänster mot Arvika. Vid Nysäter kommer du automatiskt på väg 175, följ vägen. Ta den första infarten till Stömne på din vänstra sida, efter ca 200 m ser du vår parkeringsplats till vänster.
Om du kommer från Oslo eller Stockholm på E18 kommer du automatsikt på väg 175 vid Nysäter. Följ vägen. Ta den första infarten till Stömne på din vänstra sida, efter ca 200 m ser du vår parkeringsplats till vänster.

Getting there

Stömne is easy to reach from different directions; it is located between some major Scandinavian cities. The distances are:

  • Stockholm: 370 kilometres
  • Gothenburg: 240 kilometres
  • Oslo: 190 kilometres
  • Karlstad: 60 kilometres

View map of Stömne in a larger window

By plane and train

There are flights from many European cities to Oslo, Stockholm and Gothenburg. From the airport you can take a train to Arvika or if you’re coming from Gothenburg to Säffle (Oslo-Arvika: about 2 hours, Stockholm-Arvika: about 4 hours, Gothenburg-Säffle: about 2 hours). From Arvika and Säffle there are busses going to Stömne. Alternatively we can organize a transfer from the airport or train station to Stömne.

By car

Stömne is situated at road 175, north of the E18. Coming from south you follow the E 45 until you passed Åmål. Just north of Åmål you turn left towards Arvika. This road turns into the 175 near Nysätter. You follow the 175 until the first turn-off to Stömne. There you turn left and find a small parking lot on the left hand side which belongs to Stömne lodge.

Coming from the E18 (either from Oslo or from Stockholm) you turn off on the 175 towards Arvika when passing near Nysäter. You follow the 175 until the first turn-off to Stömne. There you turn left and find a small parking lot on the left hand side which belongs to Stömne lodge.